teaterkritik - kulturproduktion

(A)pollonia – Twenty-first-century Polish drama and texts for the stage – red Krystyna Duniec, Joanna Klass och Joanna Krakowska

Teater Galeasen i Stockholm spelar på nytt för utsålda hus Natalie Ringlers prisade uppsättning av den polske dramatikern Tadeusz Slobodzianeks pjäs Vår klass från 2009. Vår klass skildrar brutalt den totala upplösningen av respekt och förtroende mellan olika grupper i Polen under 1900-talet. Dess grymmaste uttryck var polska bybors medverkan i massakrer på sina judiska grannar under andra världskriget – mest omtalad är pogromen 1941 i Jedwabne, där cirka 1 600 judar misshandlades eller brändes till döds. Sanningen om detta massmord, som länge hade tillskrivits enbart den tyska ockupationsmakten, uppenbarades först 2000 i den polsk-amerikanske historikern Jan T Gross bok Neighbors, vilket öppnade för en upprörd debatt om det polska folkets eventuella antisemitism och skuld. Då hade Polen just börjat formulera en skör, modern identitet efter järnridåns fall 1989 och såren var knappast läkta efter kommunisttidens kultur av lögner, korruption och ofrihet.

Just dessa smärtpunkter i mellanmänskliga relationer och polackers ambivalens inför det nära förflutna är teman som står i centrum för den vitala, nya polska dramatik som presenteras i volymen (A)pollonia – Twenty-first-century Polish drama and texts for the stage. Elva pjäser, skrivna på 2000-talet, har valts ut och introduceras av tre polska teatervetare som är akademiskt verksamma i Warszawa och Wroclaw. De är översatta till engelska i samarbete med amerikanska dramatiker, dramaturger och skrivarstudenter. Krystyna Duniec, Joanna Klass och Joanna Krakowska har primärt inriktat sig på texter som problematiserar traditionella nationella myter och belyser sprickor och motsättningar i det moderna Polen. Vår klass ingår inte i volymen, men flera dramatiker tar likt S?obodzianek upp antisemitismen och Jedwabnedramat, i en rak kritik av polsk historieskrivning. The Mayor (i två delar, publicerade 2009 respektive 2011) av Malgorzata Sikorska-Miszczuk är rentav så utmanande att den ännu inte har satts upp i Polen.

Utbredd offermentalitet
Bokens informativt kommenterade pjäspresentation inleds med (A)pollonia, ett dramacollage med texter från Aiskylos fram till nutida författare, bland annat Jonathan Littell, Hanna Krall och JM Coetzee. (A)pollonia utforskar kritiskt hur individer har offrat sig eller offrats (till exempel Ifigenia) men ändå oavsiktligt blivit del av ett vålds- och krigsmaskineri. Pjäsen är utformad av Krzysztof Warlikowski, Piotr Gruszczynski och Jacek Poniedzialek till Warlikowskis iscensättning 2009 på Nowy Teatr, där den fortfarande är på repertoaren. En central diskussion förs om Förintelsen och polackers handlingar, både de rättfärdiga (med exemplet Apolonia Machczynska som offrade sitt liv för att skydda judiska barn) och förövarna. Warlikowski sätter traumat i ett större perspektiv för att peka på de humanistiska värdenas återkommande kollapser och ifrågasätta legitimiteten i den offermentalitet som länge har dominerat polackers självbild.

Polen som offer i historiens storpolitiska spel tas upp i Transfer! av Dunja Funke och Sebastian Majewski. Pjäsen bygger på faktiska vittnesmål av tyskar och polacker som efter andra världskriget tvångsförflyttades. Medan trion Churchill, Roosevelt och Stalin sitter i Jalta och ritar om Europakartan möter vi personer som berörs av deras avtal, ett folk klämt mellan ryssar, tyskar och ukrainare, som i sin tur hävdar sig i övergrepp mot judar. En talande replik lyder: "Det faktum att Polen hade blivit uppdelat så ofta var inte tyskarnas eller ryssarnas fel, utan polackernas eget fel, eftersom de var inkapabla att själva skapa en stat, och därför kunde Ryssland och Tyskland dela upp Polen."

Detta drastiska tonläge är typiskt för pjäserna i volymen. Man kan tala om en polsk motsvarighet till den brittiska in-yer-face-dramatiken från 90-talet. Ingen går fri från dramatikernas bitande svarta humor och skoningslösa samhällskritik, i ett fysiskt och teatraliserat språk.

Något för svenska scener
Det vore verkligen intressant om svenska teatrar kunde ta upp texter ur denna samling, då de på ett obekvämt men intelligent sätt bidrar till en komplex bild av dagens Europa. Mig veterligen har vi i Sverige bara satt upp Dorota Maslowskas Metallflickan, som även den spelades på Galeasen 2010. Maslowska (född 1983) skildrar med svidande sarkasmer och uppsluppen absurdism hur kvinnor ur olika generationer hamnat vid sidan av Polens ekonomiska och kulturella förnyelse. Den unga "metallflickan" spottar och fräser sig bort från Polens splittrade historia och falska myter, för att söka tillflykt i idealiserade klichéer av europeisk och västerländsk identitet.

Pjäserna i denna bok vittnar om att teatern i Polen fyller en viktig funktion för att ta upp känsliga frågor om historia och politik, om etniska, religiösa och sexuella identiteter, samt formulera tänkbara föreställningar för framtiden. För just nu råder brist på gemensamma projekt, om man får tro redaktörernas analys: The legacy of Polonia has been overcome – but there is no reason to be proud that what absorbs us now is mostly shopping and fucking, aroused appetites, social inequity, economic exclusion, collective egoism, the compulsion to consume and the vulgarity of pop culture.

(A)pollonia – Twenty-first-century Polish drama and texts for the stage
Redaktörer Krystyna Duniec, Joanna Klass och Joanna Krakowska
Seagull Books, London, New York, Calcutta 2014, 589 SID + dvd

Publicerad i Teatertidningen 1/2015