teaterkritik - kulturproduktion

Teaterkritik

Teaterkritik Sverige

Mussolini, Liva Weel och PH – motståndsteater vid Öresund!

Dramaten har på sistone varit föremål för medial och politisk upptuktning, med anledning av allvarliga…

Teaterkritik Europa

The Knight of the Burning Pestle

Redan i prologen förklaras syftet med pjäsen: ”Vår avsikt är att porträttera samhället, inte individer…

Teaterkritik Danmark

Mussolini, Liva Weel och PH – motståndsteater vid Öresund!

Dramaten har på sistone varit föremål för medial och politisk upptuktning, med anledning av allvarliga…