teaterkritik - kulturproduktion

29 media

Om/About 29 media

Kultur och konstnärligt skapande står i centrum för 29 media, ett självständigt produktionsbolag i Malmö. I vår filmproduktion, bokutgivning och annan publicistisk verksamhet utforskar vi skapandets processer och konstens plats i samhället.

29 media bildades 2009 av Theresa Benér och Peggy Eklöf, båda med bred kompetens och långvarig erfarenhet av kultur och kommunikation i Sverige och internationellt. Det är en ekonomisk förening vars huvudsyfte är att skapa konstnärliga projekt och sprida kunskap om konst och kultur.

Böcker

2023

Handlingarnas sken – om litterär slitning i det dramatiska, av Annika Nyman. Doktorsavhandling vid Teaterhögskolan i Malmö, Lunds universitet >>>

Storis, Lillis och roligheterna, av Susanne Marko och Loren Batt >>>

2022

Det dyrbaraste lilla fyndet, av Jean-Claude Grumberg, översatt från franskan av Ervin Rosenberg >>>

2021

Rökarens blick – skådespelarens Brecht, av Kent Sjöström. Essäer om Bertolt Brechts relevans för skådespelares strategier i dagens scenkonst >>>

2020

Europeisk scenkonst – Peter Brook, av Theresa Benér >>>
Pressbilder/Pressinfo >>>

Storis, Lillis och konstigheterna, av Susanne Marko och Loren Batt >>>

Foto: Handlingarnas sken – om litterär slitning i det dramatiska. Omslagsbild Hanna Sjöstrand

***********************************

Established in 2009 by Peggy Eklöf and Theresa Benér, as an independent media company. Based in Sweden, 29 media develops projects relating to the arts and artistic creation. Through film production, book publishing and diverse publications, the producers inquire into creative processes, emphasizing the vital role of the arts in contemporary societies.

Peggy Eklöf and Theresa Benér are the owners and directors of 29 media. They are both experienced and highly knowledgeable about the European arts and culture sector.

Photo: Handlingarnas sken – om litterär slitning i det dramatiska. Cover image Hanna Sjöstrand

  • 29 media på Facebook >>>
  • 29 media på Vimeo >>>
  • Kontakt/Contact 29 media >>>

Filmproduktioner

  • Fyra drömmar och tusen rivningar – poetisk dokumentär om räddningar och rivningar av svenska stationshus. Med specialskriven dikt av Åsa Maria Kraft, inläst av Lena Endre. Film av Peggy Eklöf och Elzbieta Jasinska Brunnberg >>>
  • Bertil Arkrans – en sagodokumentär – om Österlenkonstnären Bertil Arkrans arbete med verket Kosmisk resa. Av Peggy Eklöf >>>
  • Hotel Pro Forma Sum Up, om det danska scenkonstlaboratoriet Hotel Pro Forma i deras konstnärliga arbete med ett unikt scenkonstverk, mangaoperan War Sum Up. Av Theresa Benér och Peggy Eklöf >>>
  • Terre mémoire (Jord minne) – poetisk dokumentär om den danske keramikkonstnären Steen Kepps process med ett konstnärligt projekt i Frankrike. Av Peggy Eklöf >>>