teaterkritik - kulturproduktion

Om Theresa – About Theresa

Theresa Benér är verksam i svenska media som teaterkritiker och kulturskribent, specialiserad på europeisk samtidsteater. Theresa anlitas regelbundet till föredrag och föreläsningar om teater, bildkonst och kritik. Producent och medverkan i bok-, film- och kulturprojekt. Uppdrag inom undervisning och utredningar. Debattör eller moderator vid kulturevenemang, samtal och debatter. Delägare till bokhandeln Bokvärlden i Malmö.

Dessa sidor ger inblickar i Theresa Benérs verksamhet, med publicerade artiklar och essäer inom teaterkritik (Sverige - Danmark - Europa) och kulturjournalistik från Europa. Här finns även en blogg med aktuella nedslag samt kritik skriven direkt för webben. Textarkivet löper från ca 1999. Man kan utnyttja sökfunktionen för att leta efter en dramatiker, regissör, ämne, årtal eller liknande. Informationer och artiklar är under uppdatering (december 2023).

About Theresa Benér:

Theresa Bener (b. 1961) is a Swedish theatre critic, specialising in contemporary European theatre. BA Drama, Theatre and Film studies at Lund University, Sweden. Arts correspondent based in Paris 1985-2000 and in London 2000-2008. Since 1980 Theresa Bener has published hundreds of reviews, columns, essays and reports in Swedish and Scandinavian newspapers, magazines, radio broadcasts and books, mainly in the national morning paper Svenska Dagbladet and the Swedish National Broadcasting Corporation. Lecturer and moderator at national theatre academies and festivals. President of the Swedish section of the International Association of Theatre Critics. Former member of the Swedish Academy Theatre Committee. Co-founder and co-director of Malmoe based 29 media Theresa Bener is also a documentary film producer and arts editor. She has been assigned for various expert panels evaluating selected Scandinavian performing arts institutions (e g the Royal National Theatre in Copenhagen). Please contact Theresa Bener for more detailed information and CV in English!

Biografi, utbildning

 • Född 1961 i Malmö av dansk mor, Kirsten Ollén (teolog), och svensk far, Gunnar Ollén (professor, Strindbergsforskare och tidigare chef för Sveriges Radio och Television). Theresa är uppväxt i Malmö/Köpenhamn, fullständigt tvåspråkigt.
 • Flyttade 1985 till Paris. Levde och verkade där till 2000.
 • 2000-2008 London (från 2005 halvtid i Sverige), därefter Malmö.
 • 1979-82 Fil kand vid Lunds universitet, huvudämne Drama-Teater-Film. Även statskunskap och praktisk filosofi. Examensarbete om Skånska Teaterns betydelse socialt, kulturellt och ekonomiskt i Landskrona. Påbörjade doktorandstudier om svensk teaterkritik, som dock avbröts 1985 i samband med flytt till Paris.
 • 1985-86 Universitetsstudier i franska vid Institut Catholique (Niveau III) i Paris, .
 • Språkkunskaper: Flytande svenska, danska, engelska, franska. Förstår och gör sig förstådd på tyska, spanska, italienska.

Teaterkritiker och kulturskribent

 • Skriver och medverkar sedan 1981 regelbundet i Svenska Dagbladet, ansvarig för tidningens teaterbevakning i södra Sverige. 1981-2014 frilansmedarbetare och kulturkorrespondent i programmet OBS i Sveriges Radio P1 och i Kvällsposten.
 • 2018– medverkar regelbundet i Norsk Shakespearetidsskrift.
 • 2016-18 redaktör för bevakning av internationell scenkonst i kulturtidskriften Dixikon.
 • Startade och drev åren 2006-10 kulturmagasinet Österlen 360° tillsammans med Peggy Eklöf. Driver sedan 2010 med Peggy Eklöf 29 media, för produktion av film, böcker och publikationer på kulturområdet.
 • Sedan 1981 skribent i specialtidskrifter.
 • 2020–2022 Ordförande i Svenska Teaterkritikers Förening (anknuten till AICT)
 • 2011–2023 Ordförande i Kvällspostens Thaliajury, som varje år utdelar Thaliastatyetten för bästa konstnärliga insats inom scenkonsten i Sydsverige.
 • Ledamot i Svenska Dagbladets Thaliajury, som varje år utdelar pris till bästa konstnärliga insats inom scenkonsten i Sverige.
 • 2012-17 Ledamot av Svenska Akademiens Teaternämnd.
 • Under 1990-talet ledamot av styrelsen för l'Association de la Presse Etrangère, Paris. Ansvarig för kultursektionen i utrikeskorrespondenternas förening.

Övrig verksamhet, i urval

 • Förlagsredaktör för boken Handlingarnas sken – om litterär slitning i det dramatiska, av Annika Nyman. Doktorsavhandling vid Teaterhögskolan i Malmö, Lunds universitet. Utgiven 1 juni 2023, 29 media. Läs mer >>>
 • Förlagsredaktör för bilderboken Storis, Lillis och roligheterna, av Susanne Marko och Loren Batt. Utgiven i januari 2023, 29 media. Läs mer >>>
 • Förlagsredaktör för romanen Det dyrbaraste lilla fyndet, av Jean-Claude Grumberg, översatt från franskan av Ervin Rosenberg. Utgiven i januari 2022, 29 media. Läs mer >>>
 • Förlagsredaktör för boken Rökarens blick – skådespelarens Brecht, av Kent Sjöström. Essäer om Bertolt Brechts relevans för skådespelares strategier i dagens scenkonst. Utgiven i september 2021, 29 media. Läs mer >>>
 • Hösten 2020: förvärvar och driver bokhandeln Bokvärlden i Malmö, tillsammans med Peggy Eklöf.
 • Förlagsredaktör för bilderboken Storis, Lillis och konstigheterna, av Susanne Marko och Loren Batt. Utgiven i november 2020, 29 media. Läs mer >>>
 • Europeisk scenkonst – Peter Brook. Essäer om Peter Brooks banbrytande scenkonst och betydande roll i dagens teater. Utgiven augusti 2020, 29 media. Första delen i ett essäprojekt om nutida scenkonst i Europa. Läs mer >>>
  Till projektet har Theresa Benér fått resestipendium från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse (2013), arbetsstipendium (2014) och konstnärsbidrag från Sveriges Författarfond (2019).
 • Text om bildkonstnären Björn Wessmans Postdramatiska landskap, i katalogen till retrospektiven Björn Wessman – en målares väg på Prins Eugens Waldemarsudde, våren 2019.
 • Hotel Pro Forma in a European Context. Essä i antologin Hotel Pro Forma – Hotel of Beauty, specialnummer av tidskriften Peripeti utgiven hösten 2017 av fakulteten för Dramaturgiske Studier, Aarhus Universitet.
 • Scenkonstens språk. Essä om hur text gestaltas på scen, genom studier av verk av Krystian Lupa, Katie Mitchell och Krzysztof Warlikowski. Publicerad i sex delar i tidskriften Dixikon 1/3–4/8 2017. Med bidrag av Västra Götalandsregionens Essästöd.
 • Samproducent till Fyra drömmar och tusen rivningar (2014), dokumentärfilm av Peggy Eklöf och Elzbieta Jasinska Brunnberg om kulturarvet i svenska stationshus. Läs mer >>>
 • Kapitelförfattare om internationell projektutvecklad scenkonst i antologin Samtal om devising (red Kristina Ros, Anna Berg och Lisa Lindén). Utgiven av Barnteaterakademin 2013.
 • Text om bildkonstnären Edna Hinnerson i boken Sammanfattning – reflektioner vid resans slut. Utgiven 2013 på JHB förlag. Läs mer >>>
 • 2012: Dokumentärfilmen Hotel Pro Forma Sum Up, gjord tillsammans med filmaren Peggy Eklöf, producerad av 29 media. Filmen skildrar det danska performancelaboratoriet Hotel Pro Forma, med anledning av deras internationella operainstallation, War Sum Up. Filmen hade internationell premiär på Lettlands Nationalopera i Riga, har visats i bland annat Lettisk Television, Polen, Frankrike, Tyskland och Sverige. Läs mer om projektet, eller köp DVD här >>>
 • Kapitelförfattare i boken Changing Metropolis II, essäer om Metropolisprojektet 2007-2017 i Köpenhamn. Utgiven våren 2012 av Københavns Internationale Teater. Läs texten här >>>
 • 2009/10: Ledamot i en internationell utredning av verksamheten vid Det Kongelige Teater i Köpenhamn, tillsatt av Danmarks kulturministerium inför teaterns kommande flerårsplan.
 • Text till bildkonstnären Sofie Arfwidson – Paintings 2009-10, katalog publicerad i samband med Sofie Arfwidsons utställning på Tomarps kungsgård september 2010.
 • Kapitelförfattare i Lilith Performance Studios Katalog 2007-2009 (2010): Lilith Performance Studio och internationell scenkonst.
 • Författare till Resa i tillvarons osäkra rum, en bok om Thérèse Reuterswärds måleri (2009).
 • Utredning på uppdrag av Universitetsämbetet att skapa kriterier för en kvalitetssäkring av undervisningen vid Teaterhögskolan i Malmö, 2008/09.
 • Rapport till statlig utredning, Scenekunst i Danmark - veje til udvikling, på uppdrag av Danmarks kulturministerium, Teaterudvalget. Theresa Benér: Dansk teater set udefra, november 2008 (även sammanfattad som Kronik i tidningen Politiken).
 • Kapitelförfattare i boken Teaterrapport: Malmö (Jena Press 2008), red Jörgen Dahlqvist och Richard Loman.
 • Översättning från engelska av boken Jagets teatrar – illusion och sanning på psykoanalysens scen (Natur & Kultur 1988), av Joyce McDougall. Fackbok i psykoanalys.

Intressen/Personligt

Theresa är uppvuxen i en starkt teaterintresserad familj och har regelbundet sett (vuxen)teater sedan 5 års ålder. Förutom teater är Theresa särskilt initierad i fransk och europeisk film, opera (med Wagner som favorit), bildkonst (speciellt installationer och videokonst) och performance.

Theresa har också i många år rapporterat om och analyserat offentliga debatter som berör folks kultur, identitet, historia. Psykoanalys är ett särskilt betydelsefullt intresseområde.

Kulturresor över hela världen ligger till grund för Theresas kunskaper i kulturhistoria. Besökta länder, utöver Europa: Ryssland, Turkiet, Egypten, Tunisien, Marocko, Madagaskar, Indien, Thailand, Kina, Taiwan, Japan, Indonesien, Australien, USA.

Morgondopp i havet, året runt, är en passion för Theresa. Djur ligger henne också mycket varmt om hjärtat. Katterna Mons, Fellini och Garçon har betytt mycket, medan nuvarande bengalen Bacio åtnjuter stora privilegier...

Copyright för allt textmaterial på denna hemsida tillhör Theresa Benér. Citera gärna, men då måste källan anges. Kontakta Theresa Benér för att avtala om texter som ska användas till publicering, översättning eller undervisning.

Foto copyright Peggy Eklöf