teaterkritik - kulturproduktion

Wycinka Holzfällen – Thomas Bernhard i regi av Krystian Lupa

2017-04/lupa-wycinka-natalia-kabanow.jpg

Ett av de utmärkande dragen för den polske regissören Krystian Lupas lågmälda och meditativa teaterkonst är frånvaron av centrum. Alla roller agerar i en polyfont organiserad rörelse, där varje stämma, varje skådespelare har lika stor betydelse för verket. Det kan då verka paradoxalt att Lupa valt att iscensätta Thomas Bernhards roman Holzfällen (Skogshuggning), en författares malande, inre monolog, med en ensemble om tretton skådespelare. Hur omvandlar man en ensam röst till ett körverk på scen, hur fördela författarens enstämmiga reflektioner som repliker i levande scenisk gestaltning?

/.../

I romanen, som är skriven i ett flöde, utan vare sig kapitel eller styckeindelning, följer vi berättarens tankar och minnen från en fåtölj i musikrummet, medan alla väntar på skådespelarens ankomst så att man kan gå till bords. Lupa arrangerar scenen så att det större sällskapet umgås i en salong, inramad som en glasbur. Berättaren, spelad av Piotr Skiba, sitter utanför buren, längst till höger på scen. Han riktar sina monologer mot publiken eller inåtvänt, mot sig själv. På scengolvet framför glasväggen löper en röd linje – bortom den träder man utanför fiktionen. Ovanför glasburen/salongen finns en stor filmduk. Där visas med jämna mellanrum längre sekvenser av förinspelad videofilm, som i flashback skildrar begravningen och lunchen tidigare på dagen. Filmavsnitten har berättarens perspektiv – det är hans minnesbilder vi får uppleva. På filmduken inflikas även några improviserade scener, där skådespelare som sina rollfigurer gör egna kommentarer till skeendet i fiktionen.

/.../

Läs hela Theresa Benérs text kostnadsfritt online i kulturtidskriften Dixikon. Essän om Scenkonstens språk har utarbetats med Västra Götalandsregionens essästöd.

Wycinka Holzfällen

Text: Thomas Bernhard

Bearbetning, regi, scenografi och ljus: Krystian Lupa

Videofilm: Karol Rakowski och Lukasz Twarkowski

Medverkande: Piotr Skiba, Halina Rasiakowna, Wojciech Ziemanski, Jan Frycz, Marta Zieba m fl

Teatr Polski, Wroclaw

Gästspel i Paris Festival d’Automne, december 2016, Odéon-Théâtre de l’Europe

Foton, Wycinka Holzfällen, Odéon-Théâtre de l’Europe, Natalia Kabanow

Läs mer om Krystian Lupa här:

  • Krystian Lupa – teaterns ansvar och frihet >>>
  • Krystian Lupa – mottagare av Europeiska Teaterpriset 2009 >>>
  • Paristeater hösten 2003 - Krystian Lupa, Piotr Fomenko, Olivier Py >>>