teaterkritik - kulturproduktion

Cleveland – av Annika Nyman, Teater Mutation

Teater Mutations nya uppsättning kan ses som en skildring av Clevelanddramat, där tre flickor/kvinnor kidnappades och spärrades in i ett ”skräckhus”. Under nio till elva år överlevde de som sexslavar till Ariel Castro och lyckades undfly i våras. Castro fick livstidsdom för sina brott och tog livet av sig i fängelse för en månad sedan.

Dramatikern Annika Nyman har också tagit avstamp i Bibelns myt om Rakel och Lea, som gifts bort till deras släkting Jakob, i utbyte mot 14 års arbete. Kanske handlar pjäsen om dessa systrars öde som bytesvaror i en patriarkal kultur.

Vi möter två systrar, spelade av Pia Örjansdotter och Kajsa Ericsson, iförda alltför stor t-shirt som det står Cleveland på. De rör sig på en smal, inplastad scenremsa, dricker öl och skriker åt varandra i ca 85 minuter. De är två spillror, hämtade på botten av feminismens kvävda uppror. I retoriska figurer grälanalyserar de sina villkor som viljelösa marionetter i en grym värld av biologisk dominans, sexuellt våld, barnalstrande och könsdeterminerat slaveri.

Med jämna mellanrum bultar och mullrar Christine Owmans suggestiva ljudinstallation och elektroniska musik, som gärna hade fått ligga kvar hela tiden. De lever i ett utdraget Stockholmssyndrom, där den enda livsluft som erbjuds är att prestera bra sex till mannen/förtryckaren, vilket försätter systrarna i skoningslösa inbördes konflikter av avund och anklagelser om svek. I varje scen drivs skådespelarna av Annika Silkeberg till skrikiga utbrott.

Den välartikulerade texten etablerar snabbt ett samband mellan kvinnors strukturella villkor från biblisk tid fram till dagens kidnappade sexoffer. Detta är intressant som tankefigur, och relevant som en fantasi över kvinnorna i Clevelandhuset. Jag blir däremot alltmer reserverad inför det underliggande anspråket att betrakta detta som en allmängiltig bild av kvinnors ofrihet. Det bygger på ett outtalat antagande att män skulle vara ”fria”, eller kunna ge kvinnorna frihet och mening med livet.

Det räcker att se Becketts I väntan på Godot, eller Slutspel, som Cleveland har uppenbara paralleller med, för att vidga perspektiven och se att även män kan stå hjälplöst vanmäktiga inför tillvarons existentiella bråddjup.

Cleveland

Teater Mutation, Inkonst

Text: Annika Nyman

Regi: Annika Silkeberg. Musik: Christine Owman. Medv: Pia Örjansdotter och Kajsa Ericsson

Publicerad SvD 10/10 2013

Läs mer om Teater Mutation:

Hästars anatomi – av Annika Nyman och Mattias Petersson, Teater Mutation/Teatr Weimar >>>