teaterkritik - kulturproduktion

Scenkonstens språk – hur gestaltas text på scen?

2017-03/ungeduld2-gianmarco-bresadola.jpg

Med stöd av Västra Götalandsregionens Essäfond har Theresa Benér fått möjlighet att närstudera tre aktuella teateruppsättningar i Europa och analysera hur skönlitteratur och fackprosa omvandlas till sceniskt gestaltande element. Essän publiceras fr o m 1/3 2017 kapitelvis över några veckor i Dixikon, gratis kulturtidskrift på nätet. Nedan några utdrag ur introduktionen:

/.../ De senaste 20-30 åren har denna typ av projektinriktade arbetssätt utvecklats vidare, i bland annat internationella teaterfestivaler, samproduktioner och scenkonstnärers residens på institutionsteatrar. Regissörerna och grupperna får ha sina självständiga kollektiva processer men ändå produceras inom ramen för etablerad, subventionerad teater. Under samma tid har det blivit allt vanligare med skön- och facklitteratur som förlaga till projekten. Klassiker av Dostojevskij, Kafka, Bulgakov och Virginia Woolf har gett upphov till många konstnärligt fullödiga scenkonstverk, likaväl som Karl Marx Kapitalet, Pierre Bourdieus sociologiska studier och Valerie Solanas radikalfeministiska SCUM-manifest.

Det intressanta med denna teater är att de litterära verken inte bara återberättas i ord med illustrerande iscensättningar. Tvärtom inbjuder de till en gestaltande scenkonst, där stora textpartier ordlöst uttrycks och nyanseras av skådespelares tal och gest i samspel med scenens alla element. Det kan rentav vara så att scenens mångdimensionella språk får mer näring av skönlitteratur än av ”färdigförpackad” dramatik där texten tenderar att dominera. /.../

/.../

Precis som en författare numera bildligt sett börjar med ett vitt ark papper utgår ju teaterns konstnärer från ett helt mörklagt rum. Hur väljer regissörerna att transponera böckernas idiom och textflöden till skådespelares gester och ord, till video, musik, ljud, ljus och färger på scen? Vad går förlorat? Vad kan scenens uttryck tillföra? Utifrån dessa frågeställningar kommer jag i de följande kapitlen att presentera närstudier av Krystian Lupas Wycinka Holzfällen, Katie Mitchells The Forbidden Zone och Krzysztof Warlikowskis Francuzi. /.../

Läs hela texten kostnadsfritt på Dixikon.

Publicerad 1/3 2017

Foto, Ungeduld des Herzens, Schaubühne, Gianmarco Bresadola