teaterkritik - kulturproduktion

Ibsenfestivalen 2016 (1) – Ibsenvariationer, ny pjäs av Arne Lygre

2016-11/la-deg-v-re-marte-garmann.jpg

Ibsenfestivalen, som nyligen gått av stapeln för femtonde gången i Oslo, har blivit en allt viktigare manifestation för samtidsteater, med texter av Ibsen eller nyskapat i Ibsens anda. I nästan tre veckor har Nationaltheatret stått värd för ett generöst program av teater och seminarier, som led i en kreativ och ömsesidigt kompetensutvecklande dialog mellan norska och internationella scenkonstnärer. /.../

Ibsenfestivalen 2016 speglar flera olika tendenser inom scenkonsten. Den presenterar Ibsens klassiker i radikalt bearbetade iscensättningar. Dramatens aktuella Hedda Gabler är ett exempel, väl mottaget i Oslo. Regissören Anna Pettersson ställer titelfiguren ensam på scen med sina ärvda pistoler, i rasande monologer mot pjäsens tre män, projicerade i förinspelade videosekvenser som Hedda spolar fram och tillbaka. /.../

Postmodern tysk regiteater har på många sätt orienterat även norska Ibsenkonventioner bort från den grundliga, psykologiserande naturalismen mot mer reducerade, abstrakt poetiska uttryck. En av de intressanta uppsättningar som fick premiär på festivalen var den tyske teatermannen och dramatikern Armin Petras (född 1964) omdiktade intimdrama Brand – min gud er storm. /.../

Hos den något yngre norske dramatikern Arne Lygre, född 1968, har denna sparsmakade estetik skruvats åt ytterligare. Lygre, som hyllas på kontinenten, inte minst i Frankrike, där hans texter löpande sätts upp av ledande regissörer, är sedan 2014 husdramatiker på Nationaltheatret. Under Ibsenfestivalen var det urpremiär på hans senaste pjäs La deg väre. /.../

Oavsett vilka band som knyts mellan figurerna – familj, kärlek, vänskap, bekantskap, fiendskap – belyser Arne Lygre de högst obeständiga och torftiga signaler som etablerar människors grundläggande upplevelser av självkänsla, tillit och misstro. Hans dramatik inringar vår individcentrerade kultur, där min socialisering med andra innebär att mer eller mindre tillfälligt ”nätverka” för min egen nyttas skull, eller upptäcka mig själv i nya konstellationer av kärlek, yrkesverksamhet eller bekantskap. Lygre har som få andra dramatiker funnit konsekventa sceniska uttryck för att undersöka den moderna, utåtagerande människan. /.../

Läs hela artikeln gratis i kulturtidskriften Dixikon >>>

Foton La deg väre, Marte Garmann – Brand, Øyvind Eide, Nationaltheatret

Publicerad Dixikon 15/10 2016