teaterkritik - kulturproduktion

Sune Nordgren tar initiativ till Kivik Art Centre

Sedan årsskiftet är konstentreprenören Sune Nordgren ute på marknaden för att saluföra idén om Kivik Art Centre – en internationell mötesplats för konstnärligt skapande på Österlen.

Redan i juli öppnas ”Kivik Start”, ett signalprojekt för det natursköna området på Lilla Stenshuvud. Här ska ett unikt kulturcentrum växa fram, i samspel med naturen, kreativa människor och omvärlden. Sune Nordgren berättar för Österlen 360° varför han har engagerat sig i projektet och hur Kivik Art Centre kan bli en dynamisk faktor för hela regionen.

Det fullkomligt osar energi om Sune Nordgren. Under mer än 30 års tid har han satsat sin själ och sitt växande kunnande på att försätta människor i dialog med konst i alla de former. Först var han redaktör för tidskriften Kalejdoskop, konstkritiker och utgivare av konstböcker. Så fick han hand om Malmö konsthall 1990-96, när Lars Nittve styrde på Rooseum, och plötsligt blev Malmö vallfartsort för modern konst.

Sune Nordgren grundade sedan IASPIS, det internationella utbytesprogrammet mellan svenska och utländska konstnärer, och så plockades han till Newcastle i England där han var med att skapa och leda konstfabriken Baltic, ett bubblande konstcentrum inrättat i en gammal mjölkvarn, som har injicerat nytt liv i en krisdrabbad industriregion. När virvelvinden Sune sedan drog in i Norges Nasjonalgalleri och började hänga om Edvard Munch för att relatera hans geni till andra dåtida storheter – ja, då upprördes de nationalistiska norrmännen och suckade lättat när den svenske chefen vid nyår flyttade hem till Åhus.

Här i Skåne ägnar sig nu Sune Nordgren åt att sprida kunskap och engagemang för ett framtida internationellt konstcentrum utanför Kivik. Ett österlenskt Louisiana?

– Det är många som velat skapa ett nytt Louisiana, men det kan vi inte få. Louisiana hade sina specifika förutsättningar. Kivik Art Centre är i en annan tid, på en annan plats, och det är en styrka att ta vara på. Men man kanske kan ta metodiken från Louisiana, få till något som utvecklas organiskt, efter behov och resurser, hävdar Sune Nordgren.

I sommar öppnas här konstverk och konstruktioner utformade av ledande arkitekter i samarbete med konstnärer. Först ut är norska arkitektgruppen Snøhetta i samverkan med fotografen Tom Sandberg. Här ska i en snar framtid konstnärer från olika horisonter kunna bo och verka som artists-in-residence och skapa platsspecifika verk som kan ställas ut i regionen. Så småningom byggs nog också en utställningshall, men det får utvecklingen visa. Sune Nordgren betonar att man måste vara flexibel, se vad som naturligt växer fram.

– Ofta bestämmer man sig för fort vad något ska vara. Vi har ju haft en märklig utveckling sedan 80-talet då man har byggt katedraler för konst, som liknar de gamla 1800-talsmuseerna fast mer spektakulära. Till exempel Guggenheim i Bilbao och flera tyska museer. Jag tror att den eran är över. Man vill inte bara ha spektakulära byggnader, de måste också vara funktionella. Flexibla hus, eftersom samtidskonsten kräver helt andra utrymmen i dag. Den nya konsten går väldigt mycket mer ut i samhället, man vill ge folk upplevelser i sin vardag. Konstens rum är både det slutna rummet, det öppna och det flexibla rummet.

Kivik Art Centre ska bli en plats för dialog, kunskap och upplevelser. Sune Nordgren tror att just Österlen är en bygd där många människor är öppna för konstens frågor och gestaltningar. Han ser ju inte konsten som något pynt i tillvaron. Konsten är en drivkraft för turism och näringsliv, lika mycket som för människors personliga utveckling:

– Det finns mycket samtidskonst som vill provocera oss, få oss att tänka till, öppna ögonen, se längre ut. Men den största delen av samtidskonsten handlar också om att konstnärer ärligt och uppriktigt söker tolka och förstå den här världen åt oss, precis som författare, musiker försöker skapa sig en bild av den tillvaro vi lever i och sen förmedla den till oss så att vi ska få ett slags förståelse. Det är därför vi läser böcker, ser filmer och ser på konst, för att vi på något sätt ska lära oss hantera världen.

När han var med och byggde upp Baltic i en nergången engelsk industriregion var det många som såg med skepsis på att man skulle satsa så mycket pengar och energi på kultur. Liknande reaktioner möter han inför projektet på Österlen:

– Man känner det nästan som ett hot mot den regionala konsten, att det ska komma in internationella konstnärer, att Sune Nordgren ska komma och ”stöka till det”. Men det viktiga är att övertyga folk genom att visa att det kan tillföra regionen något. Vi har en massa kreativa människor som bor här och det finns bra institutioner, som Ystad konstmuseum och Tjörnedala. Men det finns ingen internationell mötesplats som tar tillvara konstintresset hos många människor kontinuerligt över hela året. Det är där, tror jag, vi har vår främsta uppgift. Detta kommer att tillföra något till människorna som bor här, både stimulans och inspiration. Självklart kommer vi också att arbeta med de regionala konstnärerna.

Publicerad i Österlen 360° nr 2/2007