teaterkritik - kulturproduktion

Sammanfattning – reflektioner vid resans slut, Edna Hinnerson (2013)

2017-02/hinnerson.jpg

Edna Hinnerson: Sammanfattning – reflektioner vid resans slut (JHB förlag, 2013)

Artist's book med bild och dikt av Edna Hinnerson. Text om konstnären av Theresa Benér, formgivning 29 media.

Ur Theresa Benérs text:
/.../ Med utgångspunkt från Edna Hinnersons resonemang om att människan bor i sin kropp kan man tänka sig att hon också bor i sitt språk, bor i teckenvärldar, andliga och kulturella system. Världen är ju så beskaffad att vi indelar oss i olika, ibland motstridiga folk och intressegrupper, beroende på vilket språk eller system vi för tillfället befinner oss i och identifierar oss med. Konstnärens roll är att synliggöra den grundläggande livskraft som förenar människor i dessa till synes åtskilda sfärer. Edna Hinnerson upprättar förbindelser och kommunikation mellan språktecken, symboler, rytmiska motiv och mytologiska figurer hämtade från skilda kulturer och tider. Hennes bildvärld är icke-hierarkisk och inkluderande. /.../