teaterkritik - kulturproduktion

Lotta Lotass – Samlarna, regi Olof Lindqvist, Teater Bhopa

Lotta Lotass debutpjäs Samlarna har med rätta jämförts med Beckett. Här finns starka paralleller me…
Kategori: teaterkritik-sverige

Jörgen Dahlqvist: Untitled I-III

Valet står mellan att vara människa eller svin. Som människa har jag ordet och ordet ger mig valmöj…
Kategori: teaterkritik-sverige

Teater Terrier: Best of Dallas

Med viss iver har Teater Terrier inför ett gästspel i Finland förmedlat hur deras nya och sista upp…
Kategori: teaterkritik-sverige

Christina Ouzounidis: Minnet av det förlorade äter mig inte inifrån

Christina Ouzounidis gestalter är inte personer man skulle vilja hålla i handen när åskan går. Alla…
Kategori: teaterkritik-sverige

Christina Ouzounidis: Ordet - kött

”Ordet – kött” är den sista delen i Christina Ouzounidis triptyk som utforskar hur vi människor for…
Kategori: teaterkritik-sverige

Christina Ouzounidis: Naturen, vanorna, tiden, moralen

I Christina Ouzounidis nya pjäs har hela scenrummet byggts om till en trädgård, med mustigt grön gr…
Kategori: teaterkritik-sverige

Skådespelarens strategier i postdramatisk teater - Kent Sjöströms avhandling sedd mot postdramatisk teater

Vid sommarens teaterfestival i Avignon spelades en pjäs med titeln ”Machine sans cible” (Maskin uta…
Kategori: teaterkritik-sverige

Death and the Maiden, Malmö Opera

Death and the Maiden, Döden och flickan, föddes som pjäs av den chilensk-amerikanske författaren oc…
Kategori: teaterkritik-sverige

Macbeth, varietéteatern Barbès

Det finns få teaterregissörer som har intelligens och uthållighet att göra ett slags spektralanalys…
Kategori: teaterkritik-sverige