teaterkritik - kulturproduktion

Love and Information – av Caryl Churchill, Malmö stadsteater

Den brittiska dramatikern Caryl Churchill (född 1938) har på 2000-talet alltmer fokuserat hur vi i kunskaps- och informationssamhället formulerar identiteter och verklighet. Hennes dramatiska teknik är att skapa collage av lösryckta fragment ur en pågående samtidsdiskurs. Love and Information hade urpremiär på Royal Court i London för ett år sedan. Den skildrar i 57 tematiska kortscener hur vi vistas i ett ständigt flöde av information.

Anna Sjövall och scenografen Carina Persson organiserar spelet kring några lysande geometriska figurer och uppstoppade vilddjur, i ett rum avskärmat av transparenta lamellskynken i plast. Skynkena skapar en otät gräns mellan privata dialoger på scen och skådespelare som skymtar utanför. Vi surrar oavbrutet i och omkring varandras liv, och i de faktiska möten som sker människor emellan utväxlas brottstycken av iakttagelser, värderingar, kunskap, åsikter och ibland känslor.

De sju skådespelarna antar ett hundratal olika rollfigurer. De är vänner, äkta makar, familj, myndighetsutövare, kolleger, vårdare, clowner, kändisar med mera. De försöker förklara, förstå, argumentera, övertyga, enas kring minnen. Men det som pjäsen och uppsättningen belyser är hur vagt vi egentligen formulerar den verklighet vi tror oss ha vetskap om. Churchill tecknar dystopiskt en bottenlös existens där vi ängsligt plaskar på ytan och klamrar oss till språkets ofullständiga utsagor om hur tillvaron är beskaffad.

Här är par som minns helt olika saker ur deras kärlekshistoria, en pojke som får veta att hans syster är hans mor, en kvinna som kan benämna ett bord på tio språk, en man som inte känner igen sin fru, en politiker som anser sig veta saker för att inleda ett krig…

Hur formar man en världsbild? Varför väljer mitt minne att glömma något som ditt minne minns? Vad är den fria viljan – och demokratin – om vi inte ens kan vara säkra på att vi vet det vi tror oss veta?

Sjövall och ensemblen lyfter lyhört fram det aningslöst alldagliga i textens många dialogscener. Man kunde möjligen önska att de ibland skulle låta insikterna om språkets och kommunikationens godtycklighet bränna till mera. Jag tror nämligen att Caryl Churchills ärende är djupt allvarligt – att vi står mitt i en kulturell kollaps, där vi över huvud taget inte förmår formulera och reellt förhålla oss till den samtid vi lever i.

Malmö stadsteater, Intiman

Love and Information

Text: Caryl Churchill, övers Sofia Stenström

Regi: Anna Sjövall. Scenografi, ljus: Carina Persson. Medv: Göran Dyrssen, Josefin Iziamo, Karin Lithman, Mattias Linderoth m fl

Publicerad SvD 24/9 2013

Läs mer om Caryl Churchill:

  • Caryl Churchill - urpremiär på Royal Court i London på den politiska pjäsen Drunk Enough to Say I Love You >>>
  • Far Away av Caryl Churchill – iscensatt av Peter Brook på Bouffes du Nord i Paris >>>