teaterkritik - kulturproduktion

Klar himmel - av Lotta Lotass, regi Olof Lindqvist, Malmö stadsteater

Akademiledamoten Lotta Lotass är en riktig ordsamlare. I sin prosa och dramatik går hon nyfiket på upptäckt bland ord, undersöker hur vi definierar dem och omedvetet låter vår verklighetsbild etableras av dem. Ogärningsman till exempel – är det en man som begått ogärningar, alltså illdåd, eller en person som just inte gjort något?

Ordet utforskas i Lotass senaste pjäs Klar himmel, som haft urpremiär i Malmö. I centrum står Claude Eatherly, en av de väderspanare som flög över Hiroshima i augusti 1945 och gav klartecken att det var fri sikt för atombombsflygarna. Är han skyldig eller ej till en av mänsklighetens största ogärningar?

Frågan diskuteras filosofiskt, politiskt och psykologiskt i en första akt där ett antal vittnen väntar på att bli inkallade till ett slags sanningskommission. Det är bland annat ex-frun (Li Brådhe), flygkollegan (Lars-Göran Ragnarsson), psykologen (Annika Lundgren) från sjukhuset där han varit inlagd, och bombpiloten (Håkan Paaske), som alltjämt är i uniform och hävdar att det är irrelevant med individuella ansvars- och skuldkänslor i krig. Alla ger olika tolkningar av Eatherly. Han framstår som ”Annie” i Martin Crimps Hot mot hennes liv, en okänd huvudperson skildrad som projiceringsyta för andras fiktioner.

Detta första parti, med en frånvarande Eatherly, har i Olof Lindqvists regi fått en närmast obefintlig gestaltning och är ett krävande parti för skådespelarna, klädda i olika nyanser av brunt och nedtonat vanliga. De har svårt att ge kropp åt utsagorna, som nästan hade passat bättre i ett hörspel, vilket Lotass också är bra på.

Mera sceniskt liv ger andra akten, då samma tidsförlopp utspelas inne i rättssalen, utformad av Karin Dahlström som en klarvit, bågformad tv-studio. Erik Olssons Spelledare och Bashkim Nezirajs Bisittare är väloljat lättsamma mot Bo-Christer Hjeltes trasigt slitna figur Eatherly, placerad på ett podium. Likt en tv-lek ska han föreslå bokstäver till en mening med fyra ord, som avgjort hans liv och nu kan ge honom en oanad vinst. De väntande vittnena kallas in ett efter ett som ”livlinor” att hjälpa honom. Det är underhållande även för publiken att försöka komma på meningen.

Men Eatherly ser inte det vi andra ser. Känslomässigt kortsluten har han bortträngt de ord han en gång uttalat, som utgör hans största brott. En enkel väderrapport, som kostade 200 000 människor livet. Är skulden till atombomben hans? Kan ord likställas med handling? Dessa viktiga frågor väcker ordvirtuosen Lotta Lotass genom ogärningsmannen Claude Eatherlys märkliga öde.

Klar himmel

Malmö stadsteater, Intiman

Text: Lotta Lotass. Regi: Olof Lindqvist

Scenografi och kostym: Karin Dahlström. Medverkande: Erik Olsson, Li Brådhe, Bo-Christer Hjelte, Bashkim Neziraj, Annika Lundgren m fl

Publicerad Svenska Dagbladet september 2010

Läs mer om Lotta Lotass dramatik: