teaterkritik - kulturproduktion

Hamlet - regi Anu Saari, Helsingborgs stadsteater

Finska Anu Saari är inte bara regissör med mångårig erfarenhet från teatrar i Finland, Tyskland och Sverige. Hon är också van pedagog och har just nu en gästprofessur på Teaterhögskolan i Malmö. I sin bearbetning av Hamlet för Helsingborgs stadsteater har hon tydligt hämtat inspiration från sitt dagliga umgänge med grupper av unga vuxna.

Saari har renodlat tolkningen till en nutida skildring av privilegierade ungdomars inträde i vuxenvärlden. Hamlet, Horatio, Rosencrantz, Gyldenstern, Ofelia, Laertes och ”Marcella” (i originalet egentligen en soldat med namnet Marcellus) ingår i samma kompisgäng. Man kan tänka sig att de gått på internat och där lärt sig social kompetens, artighet och lydnad gentemot vuxna och auktoriteter. Av denna hösts händelser vet vi dock att de ungas gemenskap också bygger på interna hemligheter och lojaliteter som aldrig får brytas.

När dessa pappas pojkar och överklassens påläggskalvar konfronteras med en försvagad, ja rentav förruttnad vuxenvärld (där en älskad pappa giftmördas av sin egen bror, som sedan gifter sig med mamma!) löper de amok. De unga söker egna chanser att ta ledarplats och börjar svika varandra. I denna läsning har Hamlets studentkompisar Rosencrantz (Robert Olofsson) och Gyldenstern (Nils Dernevik) fått viktiga roller, liksom Laertes (Rafael Pettersson) eftersom de säljer ut sin vänskap med Hamlet i konspirationer med den illegitime ledaren/kungen Claudius.

Tobias Borvins Hamlet är ingen ”ädel” yngling, han är bara ivrigt engagerad i sitt nu och sin framtid. Borvin nedtonar monologernas mytologiska undertoner och söker snarare argument för att förstå vad som händer. I denna ensembleburna uppsättning blir Hamlet en i gänget, som måhända analyserar krisen snabbare än de andra. Eftersom han själv är så lojal mot sina jämnåriga väcks hans vrede och förakt när han märker att de låter sig manipuleras av ovärdiga vuxna.

Teaterpraktikanten Sofia Snahr spelar Ofelia i samma anda. Hon vågar ta för sig och markera, men får inte plats i killarnas och männens värld. Hennes kaxiga uppror punkteras då hennes far plötsligt dör, och som så många tonårstjejer imploderar hon. Det är trovärdigt och pregnant.

Elisabeth Åströms scenografi och Raisa Kilpeläinens ljusdesign tecknar klubbliknande miljöer med svarta blanka golv, suggestiva sidoljus och åskådarplatser som på teater. Det speglar en resignerad syn på härskarklassernas kultur och livssyn, vars andefattiga ensidighet också framhävs av Cecilia Borssén och Michalis Koutsogiannakis som regentparet Gertrud och Claudius. En medioker samtid, där ungdomarna inger både hopp och förtvivlan.

Helsingborgs stadsteater

Hamlet

Text: William Shakespeare, övers Britt G Hallqvist

Bearbetning, regi: Anu Saari. Scenografi, kostym: Elisabeth Åström. Medv: Tobias Borvin, Cecilia Borssén, Sofia Snahr, Rafael Pettersson m fl

Publicerad SvD 22/9 2013