teaterkritik - kulturproduktion

A Language at War - av Jörgen Dahlqvist och Kent Olofsson, Teatr Weimar/Ars Nova

Det är nästan lite svårt att tala om något när man kommer ut från A Language at War. För detta intensiva, eruptiva scenkonstverk kretsar kring begränsningarna i att använda ord för att uttrycka det vi ser. I en inträngande, tät installation av text, röstperformance, ljudkonst, toner och video gestaltas själva språkbildningen i en människas inre.

Dramatikern Jörgen Dahlqvist och tonsättaren Kent Olofsson placerar skådespelaren Rafael Pettersson vid ett bord mitt i ett mörkt rum. Han svettas, famlar med sina papper, har dragit sig undan världen för att söka sig till det rena, naturliga språket. Men så snart han börjar tala inför en videokamera tränger sig även det icke-sagda på. I hastiga, lågmälda ekon och sidokommentarer till sig själv uttalar skådespelaren de osorterade tankar, bilder och erfarenheter som medvetandet väljer bort för varje distinkt formulerad mening.

Snart utökas medvetandenivåerna med ord och konvulsioner av röstljud från sångerskan Angela Wingerath, placerad mittemot mannen i rummet. På engelska och tyska bollar hon med hans ord, som ting i sig. Det finns mycket av Gertrude Steins rytmiska, absurdistiska språklekar i sångerskans virtuosa röstparti.

När sedan Linda Kulle stöter ut ord från ett annat håll, och skriven text projiceras på en väv, samtidigt som Kent Olofsson artikulerar ljudsvep och elektroniska toner från olika håll i det lilla rummet, är det nästan som att dras in i ett psykotiskt tillstånd.

”Jag är jag – den jag är”, deklarerar mannen i ett desperat jagande efter sin egen natur. Han säger att han vill få fram en gejser av okultiverat språk ur sig själv. Men allt han möter är lagar och begränsningar: naturens lagar, språkets lagar, tystnadens lag. Han särar på orden, för in pausljud i dem och flaxar med armarna på ljudvågor i rummet. Det är fantastiskt att få uppleva teater som så till den grad materialiserar språket och tystnaden som en fysisk verklighet.

Utgångspunkt för detta verk är den österrikiske språkfilosofen Ludwig Wittgensteins arbete och hans citat ”mitt språks gränser är också mitt universums gränser”. Jörgen Dahlqvist når här en absolut höjdpunkt i sitt dramatiska skapande. Han utvecklar med tonsättaren Kent Olofsson ett komplext sceniskt partitur som får både text, ljud och rumslighet att öppnas i mångskiktade erfarenheter.

En särskild eloge förtjänar Rafael Pettersson, Angela Wingerath och Linda Kulle, som intelligent och dynamiskt rör sig i detta stundtals omtumlande språk- och ljuduniversum.

A Language at War

Teatr Weimar, Ars Nova, Inter Arts Center, Malmö

Text, regi, video: Jörgen Dahlqvist. Kompositör, liveelektronik: Kent Olofsson. Medv: Rafael Pettersson, Angela Wingerath och Linda Kulle

Publicerad i SvD 12/11 2011

Läs mer om Jörgen Dahlqvists uppsättningar med Teatr Weimar: