teaterkritik - kulturproduktion

Internationell politisk teater – efter FIND 2017, Schaubühne Berlin

Politisk teater har för närvarande något av en högkonjunktur på internationella scener. I ett globa…
Kategori: teaterkritik-europa

Scenkonstens språk (3) – Katie Mitchells The Forbidden Zone

När den brittiska regissören Katie Mitchell (född 1964) fick i uppdrag av tyska Schaubühne att skap…
Kategori: teaterkritik-europa

Wycinka Holzfällen – Thomas Bernhard i regi av Krystian Lupa

Ett av de utmärkande dragen för den polske regissören Krystian Lupas lågmälda och meditativa teater…
Kategori: teaterkritik-europa

Hamlet – regi Robert Icke, Almeida Theatre, London

Outsäglig sorg och därmed förknippad sömnlöshet härjar den Hamlet som Andrew Scott just nu gestalta…
Kategori: teaterkritik-europa

Scenkonstens språk – hur gestaltas text på scen?

Med stöd av Västra Götalandsregionens Essäfond har Theresa Benér fått möjlighet att närstudera tre …
Kategori: teaterkritik-europa

Paris teaterhöst 2016 – tid, tanke, fördjupning

I början av hösten publicerade den franske sociologen Edgar Morin ett Twitterinlägg som löd: ”Den s…
Kategori: teaterkritik-europa

Shakespeare 2016 – om nutida makthavare och politik

När teaterchefen Nicholas Hytner 2003 iscensatte William Shakespeares Henry V på National Theatre…
Kategori: teaterkritik-europa

On Ego – om hjärnan och jaget, Mick Gordon och Paul Broks, SoHo Theatre

I Shakespeares Hamlet ställs frågan vad för slags skapelse en människa egentligen är. Hamlet utfors…
Kategori: teaterkritik-europa

Une chambre en Inde – Théâtre du Soleil avväpnar terrorister och tyranner

Paris präglas denna höst av ett slags lågmäld förstämning. Terrorattentaten under 2015-16 väcker so…
Kategori: teaterkritik-europa

Angelus Novus Anti-Faust – uppsluppen apokalyps av Sylvain Creuzevault

Vi lever i en glömskans tid – glömskans kultur omsluter oss som ett stort hav, där vi sitter i en l…
Kategori: teaterkritik-europa