teaterkritik - kulturproduktion

Théâtre du Soleil - Les Naufragés du Fol espoir - ett nytt, generöst teateräventyr!

Succén har i år varit total för den internationella fria teatergruppen Théâtre du Soleil i Paris. Fullsatta föreställningar och stående ovationer från en entusiastisk publik., som i likhet med mig vallfärdar dit från hela Europa. Gruppens senaste projekt heter Les Naufragés du Fol Espoir, De skeppsbrutna från fartyget Det galna hoppet, och handlar om en grupp idealister, som spelar in en film under första världskriget. Det är en episk komedi, fyra timmar lång, tumultartad och intensiv. 30 skådespelare har kollektivt skapat detta stycke totalteater tillsammans med regissören Ariane Mnouchkine, dramatikern Hélène Cixous och husmusikern Jean-Jacques Lemêtre.

I grunden menar jag att uppsättningen handlar om hur Théâtre du Soleil själv slåss för sina ideal om teatern som en fri, demokratisk, jämlik mötesplats. I över 40 år har gruppen kring den karismatiska Ariane Mnouchkine stått för en folklig public service-teater i tjänst för det offentliga samtalet. Deras djärva utforskningar av scenkonsten har alltid gått hand i hand med ett humanistiskt och politiskt engagemang, och det är just vad filmen i föreställningen också handlar om.

I filmen avgår ett fartyg till Sydamerika med en grupp europeiska lycksökare. Utanför Patagonien blir det ett häftigt oväder, båten förliser och de skeppsbrutna försöker på en ö upprätta en socialistisk, klasslös stat. Det visar sig bli en ouppnåelig utopi. Parallellt med filminspelningen utbryter första världskriget i Europa och den franske socialistledaren Jean Jaurès mördas. Dessa olika tidsplan och berättelser framförs i ett organiskt, kollektivt scenspråk av hela ensemblen. Alla skådespelare är rollfigurer som i varje scen hjälps åt för att skapa filmdekor, ljus, ljudeffekter, stormar, snö och eldsvådor. Var och en har sin givna betydelse och plats i helheten. På så sätt illustrerar Soleils ensemble med själva sin produktion att de kollektivistiska idealen faktiskt går att förverkliga.

Den brittiske teaterforskaren Brian Singleton framhåller i en nyutkommen bok om samtida europeiska teaterregissörer att det unika med Ariane Mnouchkine och Théâtre du Soleil är hur konsekvent den politiska aktivismen integreras i själva teaterarbetet. Uppsättningarna tar upp ämnen som hyllar Brian Singleton och ett socialt engagemang med en större omvärld. Gruppen är organiserad så att alla delar på alla uppgifter och får lika lön. Själva teaterhändelsen börjar redan i foajén, som för varje uppsättning målas och inreds som en förlängning av teaterrummets scenografi. Alla jobbar med bar, restaurang och publikassistans. Sminklogerna är öppna för publiken, teatern framställs alltså inte som en oåtkomlig konst utan som ett hantverk i en öppen, medborgerlig kommunikation. Det är generositeten i detta samspel och trofastheten mot de ursprungliga folkteateridealen som blir så engagerande för oss i publiken. Teater som så kompromisslöst hävdar konstens bärande roll i samhället har blivit något av en raritet.

Sänt i Obs, Sveriges Radio P1, 21/6 2010

Fakta om Théâtre du Soleil:

Théâtre du Soleil är något av ”moder” till den europeiska fria gruppteaterrörelsen. Ända sedan 60-talet har teaterfolk vallfärdat till La Cartoucherie, den gamla krutfabriken i Vincennes, i Paris utkant, där Soleil håller till. Gruppen består av medlemmar från hela världen, som bor tillsammans och jämlikt delar på alla uppgifter som rör teaterns drift. En teaterakademi är också knuten till Théâtre du Soleil, där man vidareutbildas i traditionella teaterformer från olika kulturer.

Ariane Mnouchkine har ända sedan början 1964 varit gruppens konstnärliga ledare och regissör. 2009 tilldelades hon det Internationella Ibsenpriset, det som instiftades 2008 och betraktas som ett Nobelpris inom teatern (Peter Brook fick det 2008 och Jan Fosse mottar 2010 års Ibsen Award).

Mnouchkine och Théâtre du Soleil arbetar kollektivt och projektinriktat. Les Naufragés du Fol Espoir har förberetts av gruppen under mer än ett års tid. Den kommer att spelas i Paris fram till nyår 2010 (med avbrott under juli-augusti), därefter under 2011 på turné i Frankrike och internationellt.

Mer om Théâtre du Soleil och Ariane Mnouchkine kan du läsa:

- Paris erbjuder nya former i socialt engagerad teater: Joël Pommerat, Les Etonnistes, David Bobée, Théâtre du Soleil...

- Théâtre du Soleil/Ariane Mnouchkine - Les Ephémères

- Paris - en internationell knutpunkt för nydanande teater och scenkonst

Weblänkar:

www.theatre-du-soleil.fr

http://www.youtube.com/watch?v=IIS7KhU6lbg

Refererad litteratur: Contemporary European Theatre Directors (Routledge 2010)

Edited by Maria M. Delgado, Dan Rebellato

Länk: http://www.routledge.com/books/details/9780415462518/