teaterkritik - kulturproduktion

Simon McBurney/Complicite - A Disappearing Number

Jag var allt annat än hängiven under mattelektionerna i skolan. Dubbelekvationer och andra formler lärde jag mig av ren plikt för att sedan sorglöst glömma bort allt efter studenten. Men häromkvällen togs jag ut på en resa i matematikens värld, som blev ett överväldigande vackert konstverk av mönster och associationer i tid och rum. Matematik är ju som poesi, musik och konst: det är kombinationer som hjälper oss att skapa begripliga samband i en till synes osammanhängande verklighet. Matematiker arbetar, precis som konstnärer, med intuition och fantasi för att pröva sig fram i komplexa analyser av tillvarons många dimensioner.

Så framstår det i alla fall i den senaste uppsättningen av den internationella teatergruppen Complicite, som är baserad i London. A Disappearing Number heter den och är i många avseenden den mest avancerade produktion som hittills har skapats av gruppen. Complicite bildades 1983 under ledning av bland annat Simon McBurney. Det har i alla år varit en teatergrupp som, just på grund av sin internationella sammansättning, har gått in i långvariga, utforskande projekt, grundade på skådespelarnas olika kulturer och förmåga till fysiska gestaltningar i rummet. På senare år har Simon McBurney utvecklat komplicerade tekniska lösningar med videoprojiceringar, ljusdesign och ljudinstallationer, som placerar det sceniska skeendet i en mångdimensionell teatral arkitektur. För några år sedan gjorde gruppen en japansk produktion, The Elephant Vanishes, efter Haruki Murakamis berättelser, där alla scenens uttryck togs i anspråk för parallella skildringar av storstadsmänniskors liv. Ett tidigare projekt, 1999, hette Mnemonic och var en poetiskt sammansatt gestaltning i flera skikt av minnets funktioner. Complicite utgick från neurobiologi och vävde samman kunskap med människoöden i överraskande kombinationer.

När gruppen nu går in i matematikens förunderliga värld skapas ett sceniskt universum som har organiserats enligt matematiska principer och vilar på en originalkomponerad musik av den brittisk-indiske musikern Nitin Sawhney. Öst och väst förenas i hans musikaliska väv och på scenen berättas om mötet mellan österländsk och västerländsk matematik, om tankars och teoriers vandringar genom kulturer i olika tider.

A Disappearing Number, Ett tal som försvinner, kretsar kring den indiske matematikern Srinivasa Ramanujan, född 1887 och död vid 32 års ålder, 1920. Ramanujan var ett av de märkliga, självlärda genierna i modern matematik. Han hade en blygsam kontorsanställning vid hamnen i Madras men hans stora passion var att arbeta med matematiska formler. Föreställningen berättar om hans nära kontakt och samarbete med matematikern GH Hardy vid Trinity College i Cambridge. Det speciella med Ramanujan, som var brahmin, dvs i den högsta kasten inom hinduism, var att han betraktade sina avancerade matematiska kopplingar som givna av familjeguden Namagiri. De stämde, men han såg inte först nödvändigheten av att leda dem i bevis. ”En ekvation betyder inget för mig om den inte uttrycker en tanke från Gud”, ska Ramanujan ha sagt. Det intressanta med hans möte med Hardy var att Hardy tog formlerna på allvar, och tillsammans integrerade de Ramanujans matematik i den västerländska vetenskapliga kunskapskroppen. Men fantasin till talens banbrytande sammansättningar kom alltså ur gudomliga ingivelser.

I Complicites teateruppsättning gestaltas kulturkrocken mellan öst och väst i de helt olika musikaliska mönster och rytmer som finns i indisk respektive västerländsk musik. På scenen befinner vi oss simultant i Indien och i Europa, men också i olika tider, för Complicite vill visa på kontinuiteten i vetenskapens värld, som har så uppenbara likheter även med teater och konst. Parallellt med samarbetet mellan Ramanujan och Hardy får vi då följa en nutida kvinnlig matematikers utveckling av Ramanujans talserier och arbete med primtal. Berättelsen om denna Ruth och hennes fascination inför matematikens sätt att bygga teorier och verklighet på grundantaganden blir som en skildring av kunskapsarv, av historia som tar plats i nuet och utvecklas vidare i en kreativ process mot framtiden. Simon McBurney hävdar att det unika med teatern är att man kan utvidga nuet i en nästan oändlig mängd olika riktningar, dvs skapa bilder, ekon, gester och tonfall som upprättar simultana samband med det förflutna och osynliga världar, med andra platser, andra kulturer. I A Disappearing Number bildas teatrala mönster och formler som tas om i retoriska ellipser. Det här är alltså teater som å ena sidan upprättar historiens matematiker till dramatiska hjältar med engagerande livsöden. Å andra sidan blir det ett slags totalteater som vilar på matematiska strukturer och organiserar det konstnärliga uttrycket i häpnadsväckande nya former. Matematik och teater möts i en egen poetik, som väcker stimulerande associationer och får verkligheten att framstå som oändligt spännande att leva i.

Sänt i OBS, Sveriges Radio P1 september 2007

Läs mer om Simon McBurney/Complicite:

  • Innovativ regi frigör klassiker – Simon McBurney sätter upp Mozarts Trollflöjten >>>
  • Teaterfestivalen i Avignon 2012: I – Simon McBurney, William Kentridge, Sophie Calle >>>
  • Gränsöverskridande teater - om Complicites uppsättningar Shun-kin och A Dog's Heart >>>
  • A Dog's Heart - opera av Alexander Raskatov/Simon Mc Burney med Complicite, ENO London >>>
  • Samtidens tomrum skildrade på Londonteatrar - Simon McBurneys Endgame samt Katie Mitchells Pains of Youth >>>
  • Simon McBurney/Complicite - A Disappearing Number >>>
  • Simon McBurney/Complicite - Mnemonic, teater om människans förmåga att minnas >>>