teaterkritik - kulturproduktion

Peter Asmussen - Om et øjeblik, djuplodande teatercollage om kvinnor, regi Kamilla Wargo Brekling, Betty Nansen Teatret

I vintras spelade Betty Nansen Teatret ett pjäscollage som hette Tørklædemonologerne, en titel som anspelar på den globala succén Vaginamonologerna. Men tørklæde betyder ju sjal eller huvudduk och vad som dokumentärt togs upp var hur muslimska kvinnor i Danmark ser på sig själva kulturellt och socialt.

Stycket blev mycket populärt och följs nu upp av ett projekt där etniskt ”heldanska” kvinnor i olika åldrar har intervjuats och berättat om avgörande ögonblick i sina liv. Materialet har av Peter Asmussen bearbetats dramaturgiskt in i en engagerande, teatral form, som gör detta till en poetiskt fullödig och uppsluppen gestaltning av kvinnors liv i dag.

Fem underbara skådespelerskor – Tammi Øst, Anette Støvelbæk, Camilla Bendix, Sarah Boberg och Birgitte Simonsen – agerar i olika personers berättelser. Då en av dem talar bryter de andra ständigt in med kommentarer, stöd, fniss eller kramar, när sådana behövs. De fungerar som ett dynamiskt kvinnonätverk, backar upp varandra organiskt med ljudillustrationer, rekvisitadelar eller statistinhopp när skildringarna behöver en motspelare.

Episoderna handlar om vanliga företeelser som att förhålla sig till en sträng fadersbild, få missfall, försöka bli sedd i den stora kärleken, hantera medelålderskris, bejaka sin sexualitet och mycket mer. Varje individs röst får tydligt uttryck. Berättelserna vävs i snabbt tempo in i varandra eller utageras kontrapunktiskt, vilket gör att man aldrig fastnar i någon gråtmild sentimentalism eller enkla slutsatser. Hela tiden kastas vi in i nya ögonblick, nya utmaningar mot den kvinnobild som nyss tog form. Därmed betonas att kvinnan först och främst är en föränderlig varelse: de ögonblick som blir avgörande är då man förmår lägga av sig sin trygga mask av perfektion, misslyckande, projicerad idealisering eller undergivenhet och våga vara i livet.

Kamilla Wargo Brekling har gjort en intelligent iscensättning, där kvinnorna är utspridda på Maja Ravns öppna scen där olika golvytor markerar miljöer, t ex badrumskakel, gräsmatta, orientalisk matta etc. Ibland viskas det eller ropas i mikrofoner, ibland hålls mikrofonerna intill ljudeffekter, som rinnande vatten eller raska klacksteg. Scenen är i ständig rörelse och alla fem har en intensiv närvaro i varandras skildringar. Det är i sig en tydlig bild av hur vi lever och agerar i dynamiska ensembler. Det är viktigt att ta vara på dem och våga tro på att man inte är ensam i världen.

Om et øjeblik. Manus Peter Asmussen. Regi: Kamilla Wargo Brekling. Betty Nansen Teatret, Edison

Publicerad KvP december 2006