teaterkritik - kulturproduktion

Kvinde kend din krop - Mungo Park; Ellen - Hotel Pro Forma

I över 200 000 danska hem står det ett lexikon över kvinnan, Kvinde kend din krop, eller Kvinna, lär känna din kropp. Boken utkom första gången 1975 och betraktades då som en feministisk kampskrift: Aldrig förut hade en handbok instruerat danska kvinnor i att undersöka sin slida och bli medvetna om den egna kroppens funktioner. Syftet var att bryta med allt hysch-hysch om det kvinnliga könet, om bröst, menstruationer och klimakterium. Kvinnan skulle vara stolt över sin kropp! Kvinde kend din krop har utkommit i tre bearbetade upplagor, senast 2001. Men nu har den också blivit en teatersuccé i Danmark.

Hotel Pro Forma är Danmarks mest avantgardistiska performancegrupp, ledd av Kirsten Dehlholm. Gruppen arbetar visuellt stiliserat och står bakom internationella projekt som bland annat Darwinoperan I morgon om ett år (med musik av The Knife) och Operation Orfeo. Nu har Hotel Pro Forma gjort en kringresande uppsättning kallad Ellen, som undersöker platser och invånare.

Iscensättningen av Kvinde kend din krop har gjorts av regissören Kamilla Wargo Brekling för teatern Mungo Park. Det är upplagt nästan som en nummerrevy där en kvinna och en man går igenom en rad rubriker från handboken. De avhandlar sexfantasier, samlagsställningar, cellulit, bröstförstoringar, könsorgan och fruktbarhetscykler, men också hur kvinnor rör sig i gaturummet om natten, hur de förenar sina roller som mor, hustru och yrkeskvinna, och huruvida de rakar sina könshår eller inte.

Ljudillustration

Här hör vi en musikalisk illustration av kvinnans orgasm. Som allt annat i föreställningen är det väldigt roligt gjort. I publiken på Mungo Park sitter väl 90 procent kvinnor i olika åldrar. Alla har vi något att identifiera oss med och man skrattar gärna åt de egna kvinnliga egenheterna. Kamilla Wargo Brekling har haft stor framgång i dansk teater med liknande collage om manlighet, om åldrande och om kvinnors avgörande livsögonblick.

Men mitt i denna virtuosa uppvisning av kvinnan som en särskild ras blir jag alltmer konfunderad. Föreställningen får oss att skratta åt exempelvis utseendefixering, men det problematiseras aldrig varför synen på kvinnans kropp är styrd av ideologiska och kommersiella ideal. Man bortser också från aktuell genusforskning, i det att kvinnans identitet skildras som något naturgivet och inte som en föränderlig, kulturell konstruktion. Här förutsätts att alla kvinnor söker parbildning med en man, får barn och barnbarn, åldras och dör. Uppsättningen lämnar också helt därhän invandrarkvinnors kulturellt komplicerade situation. På så sätt har man gjort Kvinde kend din krop till ett lustspel över en stereotyp av den moderna danska kvinnan.

I likhet med bokens senaste upplaga bejakar man en kvinna som opererar och förändrar sig för att motsvara outtalade identitetsnormer. Här skulle just teatern kunna ta upp en diskussion om den kultur som motverkar kvinnors rätt att vara avvikande och gå egna vägar. Men dit når aldrig föreställningen.


Helt annorlunda ter sig kvinnorna i uppsättningen Ellen, skapad av performancegruppen Hotel Pro Forma i ett koncept av Kirsten Dehlholm. Kirsten Dehlholm undersöker tre kvinnors möte med en plats. Två skådespelerskor heter på riktigt Ellen, den tredje heter Özlem men kallas för stunden Ellen. De vill bo i huset Ellen och undrar var man egentligen är hemma: är det i sitt hem, i sitt namn, i sin stad? Eller någon helt annanstans? Uppsättningen spelas i fem olika städer i Danmark. I varje stad går de tre Ellen på upptäcktsfärd och samlar in en rad element och fakta som kan belysa de olika platsernas och invånarnas särart. Redan det namn man vistas i präglas man av. Ensemblen letar upp kvinnor med namnet Ellen i de orter där man spelar och tar med deras lokala erfarenheter in i projektet, som alltså ter sig annorlunda i Köpenhamn, Århus eller Helsingör. Kirsten Dehlholms idé är att ta upp hur vi interagerar med miljön, med de ljus, ljud och rörelser vi vistas i. Detta är något som har präglat hennes estetik ända sen 70-talet. Hon utforskar rollfigurer och olika problemställningar i relation till föränderliga rum, ofta i abstrakt stiliserade verk som kan påminna om installationer. Ellens Köpenhamnsföreställningar spelas i Hotel Pro Formas hemmaateljé, en före detta industrilokal i stans utkant.

En frågeställning som löper genom hela föreställningen är om man är hemma i sitt hem. De tre Ellen visar ett bildspel med olika sorters hem, allt från husvagnar till designloft och radhus. Och vi förflyttas i ett Skypesamtal till Egypten, där en annan Ellen har slagit sig ner och byggt ett hus i traditionell stil i en ökenby. Hon beskriver sina tankar om hemkänsla och hur de formas av den arkitektur hon lever i. Genom henne sammanförs nordiska och nordafrikanska erfarenheter.

Föreställningen består av en mängd iakttagelser som sammanfogas till en mosaik. I en märklig blandning av saklighet och poesi uppstår ett slags kvinnogestalt som kan kallas Ellen. Hon är på en gång unik och mångfaldig. Ellen visar att en kvinna kanske föds i en kropp – men hon blir till i mötet med platser, hem och kulturer. Vi är, säger Ellen, en mötesplats för många platser.

Länkar: www.mungopark.dk

www.hotelproforma.dk

Läs mer om Hotel Pro Forma här

Publicerat i Sveriges Radio OBS, november 2010