teaterkritik - kulturproduktion

Hotel Pro Forma - Relief

Det danska teaterlaboratoriet Hotel Pro Forma skapar för varje ny uppsättning specifika koncept i ljud, bild och rum för att utforska scenkonstens olika språk och gestaltningsmöjligheter. I det senaste, multimediala verket Relief söker gruppen förhålla sig till vad verklighet är. Åskådningsexemplet är Ukraina, att i flera dimensioner – faktabaserat, poetiskt och abstrakt universellt – skildra detta land och i synnerhet hamnstaden Odessa.

Relief har tillkommit som del av ett större europeiskt projekt om städer vid havet, Black/North SEAS, initierat av svenska Intercult. Under två år står kuststäder vid Svarta Havet och Nordsjön i tur och ordning värdar för nyskapade verk inom scenkonst och film som ska belysa just dessa städer.

Hotel Pro Forma har gjort en raffinerad föreställning, där tecken och impulser elegant bryts mot varandra för att placera åskådaren i ett audiovisuellt universum som är genomsyrat av ”Odessa”. Scengolvet är mestadels tomt men har ersatts av en stor filmduk som ger inspelade avsnitt från Odessa, framför allt från den ”orange revolutionen” 2004, eller direktsända scener från Köpenhamnsgatan utanför teatern eller en studio inne i teatern. I dessa sistnämnda finns en berättare, Johannes Lilleøre (känd från bildkonstnären Jesper Justs videor), med en lite utomjordisk, poetisk framtoning, som talar direkt till oss i teaterrummet. Vi åskådare bär individuella hörlurar med ett högklassigt tredimensionellt ljudsystem, som ger text och ljudkulisser från flera olika kanaler samtidigt. Även när mannen i slutet av föreställningen träder in levande på scenen hör man honom genom lurarna, mitt i ett större ljudlandskap, som kan vara i Ukraina.

Vad är verklighet, frågar Lilleøre i ett textstycke av Vladimir Nabokov, om inte något ouppnåeligt? Man kan närma sig verkligheten i en oändlig rad av steg, perceptionsnivåer och falska slutsatser men aldrig slutgiltigt omfamna den. I Relief formar Hotel Pro Forma olika spår mot Odessas verklighet genom en ”biopsi”, tvärsnitt av intervjuer med invånare i dag, citat ur Nabokovs texter, filmsekvenser, associationer och ljud från staden och havet. Olika snitt av fiktion och dokumentär föreläggs åskådaren som sedan bildar sin egen föreställning om ”Odessa”. Det är en läcker estetik som upprättar en levande, föränderlig bild av en plats och dess folk.

Hotel Pro Forma, Köpenhamn. Koncept: Ralf Richardt Strøbech, Kirsten Delholm. Regi: Ralf Richardt Strøbech. Ljud: Anders Jørgensen. Ljus: Jesper Kongshaug. Medv: Johannes Lilleøre

Publicerad SvD maj 2008