teaterkritik - kulturproduktion

Metropolis Copenhagen 2011:2 - internationell performancefestival

En av de bärande idéerna bakom Köpenhamns internationella Metropolisprojekt är att med kulturella interventioner göra staden till en scen och synliggöra det som vi till vardags lite rutinmässigt och oreflekterat lever mitt i. Ambitionerna uppfylls både konstnärligt, politiskt och socialt med de platsspecifika performanceinslagen ”Hotel – Chambermaids” och ”Library – the Quiet Volume”.

I ”Hotel”, som iscensätts på det retrobevarade resehotellet Astoria vid Hovedbanegården, får vi dyka in i hotellstädares verklighet. ”Library” utspelas i läsesalen på Den Sorte Diamant, kungliga biblioteket, och ger oanat liv åt böcker, texter och läsande människor.

Den argentinska scenkonstnären och dramatikern Lola Arias har utformat ”Hotel”. En och en förses vi besökare med en nyckelknippa. Under en timme får vi besöka fem olika hotellrum. Varje rum ger ett individuellt porträtt av en städare, med text, video, rekvisita eller scenografi. Alla är invandrare – från Nepal, Etiopien, Polen, Rumänien och Makedonien. Deras livsberättelser fascinerar, från den etiopiske socker-, vapen- och trähandlaren som fått nytt liv i Danmark, till 22-åriga polska Sylvia, som hånfullt berättar om alla använda kondomer hon städar bort och hur hon avvisar gästers sliskiga propåer om sexköp.

Iscensättningen är poetisk, överraskande och mångdimensionell, samtidigt som den har ett tydligt socialt och politiskt budskap. Detta är den osynliga underklassen i hotellvärlden, och man guidas i slutet ner till den mögelluktande källarens sunkiga omklädningsrum, där människor med så otroligt brokiga livsöden möts och samverkar.

Med detta verk tydliggör Lola Arias identiteter hos personer som med blandade känslor underkastar sig en yrkesutövning, där de aldrig får känna sig sedda.

I Ant Hampton och Tim Etchells ”Library” får besökaren en mp3-spelare och placeras i den tysta läsesalen. En viskande, förtrolig röst i hörlurarna gör mig uppmärksam på de små ljuden och medaktörerna i rummet. Alla till synes försjunkna i sina världar. Rösten i öronen samspelar med en liten bok på mitt bord, där texter tar vid och inspirerar till reflektioner om läsakten och de röster vi kan höra i en text.

Ant Hampton får mig att läsa valda stycken i böcker av José Saramago, Ágota Kristóf och Kazuo Ishiguro. Hans lekfulla, finkänsliga inpass får mig att varsebli det sinnliga i läsakten. Relationen utvidgas och förtätas mellan det läsande, tänkande, kännande subjektet, och böckerna som fysiska objekt och förmedlare av fantasi. ”Library” är en performance som undersöker den absoluta frihet som det är att kunna och få läsa.

I båda dessa projekt, placerade mitt i stadens verklighet, möter konstnärliga föreställningsvärldar det till synes banala, inrutade. I det mötet får staden en poetisk dimension, som vi alltför sällan tar oss tid att uppmärksamma.

Publicerad i Kvällsposten 20/8 2011. Läs första rapporten från 2011 års festival här

Läs mer om CPH-Metropolisprojektet: