teaterkritik - kulturproduktion

Enrique Vargas City Puzzle inviger nya Köpenhamnsteatern Republique

I föreställningen City Puzzle släpps en publik på ett 30-tal personer in i ett beckmörkt rum. Under svag belysning och total tystnad inbjuds vi att ta plats kring några väverskor. De ger oss varsin tråd i handen. Vi får veta att det är den stora väverskan Anances tråd. Vid varje födelse får var och en sin tråd, som man spinner till sitt eget livsöde. Vi åskådare kommer sedan att ledsagas runt i en mörk labyrint av vaga ljud och röster som kanske väcker minnen och associationer till en gammal stad. När vi dör, det vill säga mot slutet av denna föreställning, får vi knyta fast våra trådar i ett slott av trådar. Mitt öde förenas då med andras i en stor, ömtålig väv. Vi knyter gemensamt in våra drömmar i en arkitektur. Och det är just denna osynliga men känsloladdade stadsarkitektur som teatermannen Enrique Vargas försöker beröra med sin sinnliga teater, Teatro de los Sentidos. Vad är en stad? Är det hus och gator, eller flyktiga livstrådar och upplevelser som vävs ihop?

City Puzzle av Enrique Vargas är den första iscensättningen för Köpenhamns nya experimentteater, Republique. Starten för Republiques verksamhet sker inom ramen för stadsfestivalen Metropolis, arrangerad av Köpenhamns internationella teater. Både Metropolis och Republique laborerar med nya metoder att undersöka individens relation till staden och samhället genom performance och otraditionell scenkonst. Metropolis gör under hela augusti platsspecifika iscensättningar i Köpenhamns gaturum. Stadens invånare och offentliga platser poetiseras med dans, teaterpromenader och filmprojiceringar. Med teaterns hjälp upprättar man emotionella band till vardagens miljöer. Enrique Vargas för in stadens dofter, ljud och minnen i sitt sinnliga teaterrum. Hans filosofi är att det är du och jag som skapar våra föreställningar om världen. Teatern ger impulser och näring till våra tankar, handlingar och visioner. Men inga färdiga, odiskutabla världsbilder.

På Republique blir det heller inte traditionella föreställningar. Dans, performance, nycirkus och film är element som ska bakas ihop till nya uttryck och andra sätt att möta publiken. Nästa projekt är Shakespeares trettondagsafton med titeln H3K (det står för heliga tre kungars afton, som det heter på danska). Det blir ett collage på danska och engelska med bara manliga skådespelare och musik, som tar utgångspunkt i den klassiska komedin. Senare i år blir det en platsspecifik performance-installation av det internationella kollektivet Signa, utifrån Pasolinis film Saló, Sodoms 120 sista dagar. Där kommer föreställningarna att pågå en vecka i taget, dygnet runt. Publiken inbjuds att gå in i ett teatraliserat universum och ta del av rollspel som gestaltar berättelsens teman om makt, perversion och sexuellt förtryck.

Det finns ordlekar inblandade i namnet Republique. Å ena sidan står denna offentligfinansierade teater symboliskt som en republikansk motpol till Det Kongelige Teater. Här blir teatern motor i en demokratisk öppen dialog. Ordet publique betyder offentlig, och innebär att publiken inbjuds till hela den konstnärliga processen, med repetitioner och experiment i teaterns laboratorium.

Och detta är hjärtat av den nya teatern. I laboratoriet kan danska och internationella scenkonstnärer pröva olika idéer, utforska uttryck och samarbeta i projekt och seminarier. Laboratorieövningarna behöver inte nödvändigtvis utmynna i färdiga verk. Därigenom betonar Republique de öppna, konstnärliga processernas värde, till skillnad från gängse teatrar, som enbart öppnar till färdiga uppsättningar. Kanske kan det vara väl så intressant för publiken att ta del av en grupps teatrala utforskning av ett problem, av en koreografisk figur eller en ljudinstallation i rummet. Precis som Enrique Vargas gör med sin sinnliga teater i City Puzzle kommer Republique att inbjuda publiken till upplevelser som utvidgar vår närvaro i en gemenskap. Man utmanar alltså synen på teaterkonst som färdigpaketerade föreställningar i en väloljad nöjesindustri.

Republique är en vidareutveckling av den tidigare teatern Camp X och är del av danska kulturministeriets ambition att stödja fria experiment inom scenkonsten. Teatern verkar i nära dialog med internationella grupper. Idén med ett laboratorium är inte i sig ny, den har funnits inom teatern hela 1900-talet och utvecklades speciellt av den polske teatermannen Jerzy Grotowski. Från hans skola lånar Republique tanken att ge prioritet åt den teatrala utforskningen, som eventuellt utmynnar i ett sceniskt verk. Ambitionen är att göra teater som stimulerar åskådarna att skapa rika föreställningar om sig själva och den verklighet vi lever i.

Sänt i OBS, Sveriges Radio P1 augusti 2009